Η μουσική είναι μαθηματικά με ήχο, τα μαθηματικά είναι βουβή μουσική. Édouard Herriot, 1872-1957, Γάλλος πρωθυπουργός